Njeriu me kokë magnetike – tërheq kanaqet dhe gjithçka nga…

Jamie Keeton ka një dhunti ose veti të veçantë. Ai mund të mbajë ngjitur pas kokës objekte të ndryshme, veçanërisht metalike. Lëkura e tij tërheq çdo objekt pas kokës por të preferuarat e tij janë kanaçet.

Post Author: inf